En berg- och dalbana i regnbågsfärg, 3/6 2015

IMG_7806

Förra veckan var det Pride-vecka i hela Blekinge. Det var ett tillfälle för oss att känna extra stolthet över att bo i en region där kommuner och länsstyrelse gemensamt beslutat att hissa den regnbågsfärgade flaggan, flaggan som står för alla människors lika värde och rättigheter, oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning.

Och vår familj ville inte vara sämre! Likt kommunerna hissade vi vår regnbågsfärgade flagga kl 12:00 på måndagen och lyckan var stor. Ja, till största delen i alla fall. Ena barnet hade invändningar på Pride-flaggans färgkombination och önskade mer rosa och guld till nästa år, så vi får se vad vi kan göra åt saken.

Men, mitt i vårt glädjerus och vår stolthet över alla hissade flaggor runt om i länet så hände något.

En regnbågsflagga halades.

Det är väl ingen ”biggie” tänker en del men jo! Att det var!
Händelsen uppmärksammades i tidning, radio, sociala medier och i brev från allmänheten.

Och i vår familj var det faktiskt en GIGANTISK biggie!
För just i den här familjen finns ett barn som går bortom normen och som med stor sannolikhet är minst en bokstav av H B T eller Q.

Vi berättar för förskola, föräldrar, släktingar, vänner om hur vårt barn ser på sig själv och hur vi väljer att respektera och bemöta de önskningarna. För oss finns det inget annat alternativ än att man ska få vara och leva som sitt sanna jag. Och det är här våra värderingar går så fint ihop med den regnbågsfärgade flaggans budskap.

Så när nyheten om en halad flagga uppdagades så rasade marken för oss ett tag – hur kan någon hala ner flaggan som ger oss hopp om vårt barns framtid?

Lyckligtvis visade det sig att halningen berodde på en kedja av olyckliga beslut som snabbt rättades till och snart var flaggan åter hissad.

Så här i efterhand är jag faktiskt glad att det hände, trots turbulensen det orsakade. För, de starka reaktioner som allmänheten, medier och vänner så tydligt gav uttryck för ger mig mer än bara hopp om mitt barns framtid.
Det ger mig tillförsikt i att när mitt barn behöver stöttning i svåra stunder kommer det att finnas människor där ”in a heartbeat” – finnas där för att alla ska få vara och leva som de är.

För när man har ett barn som skiljer sig från mängden, oavsett på vilket sätt det skiljer sig, så får nog de flesta föräldrar erfara hur stark beskyddarinstinkten kan vara.

Och då är en halad regnbågsflagga ett hot.

Annonser